Село Чепинци – улица „Просвета“, „Златен Коран“, хокей на трева и още нещо

Какво означава името „Чепинци“ и близко звучащите „Чепино“, „Чепинче“ и други подобни, че язовир, манастир, река, котловина, пролом, корито, села и квартали в България носят

Пустинна разходка до Малкáта и до манастира „Св. Теодор“, Египет

С какво се свързва обичайно Египет? С пирамиди, гробници, величествени древни храмове, Великата река. Или с плажове, гмуркане, шарени пазари, камили и сафари в пустинята.

История за две дами и един ценен изследователски труд

„Топографията“ на Портър и Мос. Така наричат едно от най-ценните изследвания за египтолозите и археолозите. Пълното име на този няколкотомен труд е „Топографска библиография на

1 2 3 4 11