КОНТАКТИ

Ако искате да се свържете с мен, моля направете го по някой от начините по-долу:

email: l_danova@yahoo.com
facebook: Огледалото на Мира
instagram: the_mirror_of_mira